Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Społecznik Roku

 

06.01.2017

Podsumowanie roku to nie tylko to, czym wszyscy się interesowali, ale też wyróżnienie osób, które swoją postawą i działalnością na rzecz innych ludzi szczególnie osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, a także podejmowanych działań na rzecz interesu społecznego, za poruszanie niedostrzeganych problemów, odwagę i konsekwencje w działaniu szeroko rozumianego zaangażowania społecznego na wielu płaszczyznach życia społecznego a także kreatywność i wyjątkową zdolność organizacyjną w opiniach wielu mieszkańców a także redakcji Nowy Sztum na wyróżnienie i tytuł - Społecznika Roku 2016 zasługuje dwoje młodych i bardzo aktywnych ludzi:

Łukasz Merchut – Radny Gminy Stary Targ, prezes Stowarzyszenia "Razem Łatwiej" w Waplewie Wielkim. Działa na rzecz utrzymania Szkoły Podstawowej w Waplewie Wielkim jak i jej rozbudowy, co pozwoli na utrzymanie placówki edukacyjnej zgodnie z zapewnieniem ministra edukacji mającej doskonałe wyniki w nauczaniu oraz solidne fundamenty opierające się na świetnych nauczycielach jak i wspaniałym patronie jakim jest zasłużona dla ziemi sztumskiej rodzina Sierakowskich, którego przedstawiciel dba i żywo interesuje się przyszłością wychowanków szkoły. Upór i konsekwencja działania w instytucjach samorządu pomorskiego jak u wojewody i Kuratora Pomorskiego czy też w ministerstwach na rzecz interesu publicznego mimo przeciwności pana Łukasza docenili mieszkańcy w głosowaniu na Samorządowiec Pomorza 2016. Pan Łukasz Merchut współpracuje aktywnie z mieszkańcami wspiera ich w organizowaniu festynów spotkań bierze czynny udział w spotkaniach społecznych i chętnie nawiązuje współpracę z radnymi z sąsiednich samorządów.

Sylwia Celmer – Sołtys sołectwa Postolin - wielokrotnie dała się poznać, jako osoba kompetentna i zaangażowana w działalność społeczną. Była organizatorką pomocy dla pogorzelców w Polaszkach, Cygusach i w Michorowie, akcji charytatywnej „Dla Dawida”, jak i akcji „Jabłko dla każdego”. Jest również aktywnym członkiem OSP Postolin, dzięki której prężnie rozwija się sekcja kobieca i młodzieżowa a współpraca ze stowarzyszeniem OSP daje owoce podczas różnego rodzaju wdrażanych akcji nie tylko w sołectwie. Jest organizatorem spotkań i festynów gdzie jak sama zaznacza – „to wszystko to nie tylko skutek działalności jej samej a grona niezwykle zaangażowanych mieszkańców i przyjaciół sołectwa, bez nich nie było by to możliwe”.
Wielokrotnie na komisjach wsi jak i sesjach Rady Miasta mimo ataków ze strony władzy i ich radnych, nie dopuszczana do głosu przez Przewodniczącego Rady walczyła na rzecz zwykłych mieszkańców, czego dowodem są nasze relacje zamieszczone w serwisie. Mimo pracy zawodowej, obowiązków jako sołtysa oraz brutalnego hejtu, jak i groźnego ataku do jakiego doszło w Koniecwałdzie za sprawą radnego z Klubu Razem dla Powiśla nie poddała się i przy wsparciu mieszkańców brnie na przód, dzięki czemu Sołectwo Postolin prężnie się rozwija, budowane są nowe place zabaw, stawiane nowe punkty oświetleniowe, wyposażano świetlicę wiejską w meble, zakupiono namiot promocyjny, modernizowano obiekt boiska sportowego, przy współpracy ze starostwem uprzątnięto teren w centrum wsi, dbała o bezpieczeństwo dzieci. Nigdy nie zapomina że bez wsparcia innych wiele nie było by możliwe,” bo na efekty pracuje całe sołectwo i Rada Sołecka”.
Mieszkańcy docenili trud i zaangażowanie pani sołtys w głosowaniu na Sołtysa Pomorza 2016, w którym to zajęła I miejsce w powiecie sztumskim a 10 w województwie pomorskim.

Jak widać młodość nie koliduje z odpowiedzialnością, konsekwentnym działaniem jak i ogromnym zaangażowaniem w sprawy społeczne, którego nie powstydziłoby się wielu wyróżnianych znamienitych osobistości.

Wyróżnienie dla Pani Sylwii Celmer i Pana Łukasza Merchut jest podziękowaniem za całokształt, a także za niezwykłą skromność.
W imieniu mieszkańców całego powiatu sztumskiego oraz redakcji Nowy Sztum gratulujemy i dziękujemy za państwa bezinteresowne zaangażowanie się, co ważne i należy podkreślić bez wsparcia finansowego na rzecz lokalnych społeczności, dając wspaniały przykład innym. Mamy nadzieję, że takie postawy staną się wyznacznikiem standardów i podstawą działania przyszłych pokoleń, a nie ginęły w odmętach pazerności, chciwości i nietolerancji za sprawą naszej bierności i przy ogólnym przyzwoleniu.
Życzymy dalszego wsparcia ze strony społeczeństwa, niegasnącego zaangażowania i wiary, która dodaje sił do realizacji zadań.