Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Historia Sztumu w części odkryta i zinwentaryzowana
Koniec badań archeologicznych
29.10.2017

Za kończyły się badania archeologiczne na remontowanym odcinku drogi nr 55 w Sztumie. Podczas ostatniego etapu prac archeolodzy odsłonili kolejne fragmenty piwnic przedwojennej zabudowy miasta ze śladami pożaru spowodowanego przez sowieckich „wyzwolicieli”, jak również dalszy ciąg średniowiecznych murów miejskich.

  Nie ma pewnych dowodów na istnienie wieży bramnej. Pewne jest, że odkryliśmy mur miejski oraz zlokalizowaliśmy miejsce przejazdu bramnego, co wskazuje położenie kamienia ze śladami kolein. Odkryte dość grube ściany fundamentowe równoległe do muru obronnego są trudne do jednoznacznej interpretacji, jako elementy bramy. Co więcej, w miejscu gdzie spodziewać się można było bramy, w XIX i XX w. powstał budynek mieszkalny, możliwe jest, że relikty bramy zostały uszkodzone w trakcie tych prac budowlanych – mówi archeolog Mateusz Janczyński.


Przeszkodą do prowadzenia prac archeologicznych na większej głębokości są przepisy, które w tym przypadku uniemożliwiły poznanie do końca nieznanej historii miasta.
Pomimo tego grupie archeologów badających mały fragment miasta jak sami mówią, udało się uzyskać całkiem sporo.

  Nie ma istotnych rewelacji, gdyż układ zabudowy miejskiej jest znany z planów archiwalnych. Udało się jednak rozpoznać, to czego plany nie wyjaśniają, tzn. jaka była charakterystyka zabudowy, kiedy poszczególne budynki powstały i jak je zbudowano. Z pewnością interesujące jest, że część zabudowy zniszczonej w 1945 pochodziła z okresu późnośredniowiecznego. Przynajmniej ściany nośne budynków powstały w tym okresie.
Niestety niewiele dowiedzieliśmy się o kulturze materialnej mieszkańców, gdyż ilość znalezionych przedmiotów (głównie ceramiki naczyniowej) jest stosunkowo niewielka. Wynika to z kilku przyczyn, po pierwsze eksplorowaliśmy głównie gruzowiska powstałe po zniszczeniach z 1945.

Dzięki inwestycji drogowej światło dzienne ujrzały elementy architektury miasta do tej pory skrzętnie ukryte pod drogą.
Badania prowadzone na bardzo małym obszarze przyczyniły się do poznania dość istotnego fragmentu z historii miasta, które w ubiegłym roku obchodziło 600-lecie nadania praw miejskich. Można mieć tylko niedosyt z możliwości, jaka dawała tak duża inwestycja przechodząca przez obszar starego miasta.