Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Zmiana organizacji ruchu
Kierowcy powinni zwracać uwagę na obowiązujące oznakowanie
07.11.2017

W związku posuwającymi się ku końcowi pracami drogowymi następują także zmiany w organizacji ruchu drogowego. W sobotę został przywrócony jednokierunkowy ruch na odcinku przy Media Expert umożliwiający tylko zjazd z ul Mickiewicza.
Dlatego też kierowcy powinni zwracać uwagę na obowiązujące oznakowanie i stosować się do nowych znaków drogowych.
Jazda na pamięć może zakończyć się mandatem.
Po tej drobnej jednak znaczącej zmianie jednoczesne utrzymanie zakazu ruchu w obuch kierunkach z wyłączeniem mieszkańców, kontrahentów i pojazdów budowy na ul. Kochanowskiego jest poważnym utrudnieniem dla kierowców. Mamy nadzieję, że wykonawca jak najszybciej zdejmie ograniczenia na tej ulicy.