Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Dokumenty w sprawie KS Czernin
Z informacji przedstawicieli Pomorskiego ZPN zawodnicy są zobowiązani do okazania jakiegokolwiek dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
14.11.2017

kary dla ks czernin
Nawiązując do ostatniego artykułu >>> , w którym poruszaliśmy problem nieprawidłowości, jaki zaistniał niedawno podczas rozgrywek drużyny juniorów KS Czernin. Chcielibyśmy odnieść się do poruszenia, jaki wywołał artykuł w lokalnym środowisku piłkarskim związanym głównie z czernińskim klubem.
O ile nie podlega dyskusji rola sportu jako czynnika wpływającego na rozwój fizyczny społeczeństwa, jak również na fakt motywacji do aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież na świeżym powietrzu, a nie chociażby przed komputerem.

W artykule przedstawiliśmy fakty, które przyczyniły się do przegranych spotkań przez drużynę KS Czernin z powodu walkoweru, z uwagi na grę nieuprawnionych zawodników w określonej grupie rozgrywek. Informacje potwierdzone były przez oświadczenia działaczy klubów oraz fakt nałożonej przez Pomorski Związek Piłki Nożnej kar dyscyplinarnych oraz finansowych.
Artykuł nie miał na celu przedstawienie Klubu z Czernina w złym świetle, a jedynie zwrócenie uwagi na powstały problem sygnalizowany również przez rodziców młodych zawodników. Klub z Czernina to drużyna z wieloletnimi tradycjami zakotwiczonymi w lokalnym środowisku piłkarskim.
Zwracamy jednak uwagę na konieczność unikania nieporozumień i przestrzegania przepisów, a także propagowania zwłaszcza wśród młodych zawodników jakże ważnych w dalszym życiu i karierze sportowej zasad Fair Play. Artykuł nie miał także przesłanek politycznych ani wkładania przysłowiowego „kija w szprychy” jak próbuje się to przedstawić, pomijając sedno poważnego problemu. A jedynie oceniał zaistniałą negatywną sytuację występującą w lokalnym sporcie. Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozgrywek mistrzowskich, który raczej powinni znać działacze piłkarscy w art. 12 Weryfikacja zawodów – walkowery pkt 1.7 rozdz.4, mowa jest
„Drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów”.

Przedstawicieli Pomorskiego ZPN w rozmowie telefonicznej przekazał, że zawodnicy są zobowiązani do okazania jakiegokolwiek dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Dlatego może też dziwić skala braku dokumentów w celu wymaganej weryfikacji lub jak to się próbuje przedstawić roztargnienie.

Jak przyznają osoby znające temat, naszym błędem była jedynie podana liczba niezweryfikowanych zawodników w pierwszym meczu, co potwierdza sprawozdanie sędziego, gdyż nie chodziło o jedenastu, lecz aż o trzynastu.

Na poparcie naszych tez zawartych w poprzednim artykule przedkładamy cześć dowodów potwierdzających nieprawidłowości podczas rozgrywania obu meczów, o czym próbuje się w wielu opiniach celowo pomijać lub – co gorsza – bagatelizować.
Istotne w tej sprawie jest to, że sytuacja powtórzyła się z meczu na mecz.
Na dzień 10 listopada br. do Komisji Odwołań nie wpłynęło z klubu KS Czernin żadne odwołanie dotyczące obu decyzji Komisji Dyscyplinarnej, co potwierdzili w rozmowie telefonicznej przedstawiciele: Związkowej Komisji Odwołań oraz przedstawiciel Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN podokręg Malbork.
Nie powinno mieć miejsca także wzajemnego oceniania się przedstawicieli klubów po opublikowanym artykule.

Sportowcom i trenerom życzymy współpracy, wzajemnego zrozumienia oraz sukcesów w uczciwej rywalizacji w olimpijskim duchu, a miłośnikom piłki nożnej widowisk sportowych stojących na najwyższym poziomie niezmąconych aferami.