Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Praca dla więźniów
Powstaną miejsca pracy dla więźniów przebywających w sztumskim więzieniu.
01.12.2017

Radni podjęli uchwałę o przekazaniu działek na rzecz Skarbu Państwa, na których w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” pod kierunkiem ministra sprawiedliwości Patryka Jakiego powstaną hale produkcyjne, gdzie według założeń pracować będzie mogło dwustu osadzonych w sztumskim więzieniu oraz do trzydziestu mieszkańców Sztumu.
Jednym z celów polityki prowadzonej przez rząd i wprowadzanego programu realizowanego przy zakładach karnych na terenie całego kraju ma być skuteczniejsza resocjalizacja skazanych. To także dodatkowe miejsca pracy i wpływy do miejskich kas, ale też ulgi dla przedsiębiorców gotowych na podjęcie współpracy w ramach programu.