Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

KRUS na rzecz bezpieczeństwa
Pracownicy Placówki Terenowej w Sztumie prowadzą działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.
15.12.2017

Zgodnie z dyspozycją art. 63 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników KRUS prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Do promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi Kasa wykorzystuje różne formy działań - szkolenia, pogadanki, konkursy i olimpiady wiedzy o bhp, przeglądy gospodarstw i prac polowych, pokazy, publikacje.
Przedstawiciele Placówki Terenowa KRUS w Sztumie Kierownik Sylwia Celmer i Inspektor ds. Prewencji Mariusz Wiśniewski odwiedzili Samorządowe Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich gdzie przeprowadzili spotkanie promujące bezpieczne wykonywanie pracy, zabawy w gospodarstwach domowych, rolnych.
W trakcie spotkania przedstawiono dzieciom zagrożenia jakie niestety występują w gospodarstwie rolnym, przeprowadzono pokaż odzieży ochronnej "pan chemis" tzn. Odzież ochronna jaką należy stosować wykonując prace polowe związane z nawożeniem i opryskami. Poprzez zabawę, projekcję filmu rysunkowego "Rodzina porażków", wykonanie prac plastycznych docieramy nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców – mówi pracownik KRUS. Dopełnieniem działań prewencyjnych było przekazanie przez Placówkę Terenową w Sztumie na rzecz przedszkola kamizelek odblaskowych materiałów dydaktycznych.