Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Cyniczne pomówienie lokalnej społeczności
Pomimo że nie było „zdecydowanego sprzeciwu”, po raz kolejny władze gminy cynicznie zaatakowały w nadziei na podzielenie i upokorzenie mieszkańców.
17.12.2017

rdps
W czwartek (7 grudnia 2017 r.) jak już pisaliśmy, otwarty został Rodzinny Dom Pomocy w Postolinie, który prowadzony jest przez Fundacje Przystań z Pogorzałej Wsi. Niestety w piątek na oficjalnym profilu Miasta i Gminy Sztum zamieszczony został szkalujący całą postolińską społeczność wpis:
„Fundacja Przystań we współpracy ze sztumskim samorządem, otworzyła w Postolinie dom dla osób starszych. Dobrze się stało, że niektóre osoby, które na samym początku, bez żadnych powodów wyrażały swój zdecydowany sprzeciw na spotkaniach komisji Rady Miejskiej w Sztumie i zebraniach sołeckich w Postolinie teraz zmieniły zdanie. Najważniejsze, że w rodzinnej atmosferze, potrzebujący pomocy będą mogli z niej korzystać na terenie naszej gminy”.
Starosta Powiatowy Wojciech Cymerys uczestniczący osobiście w spotkaniu, jakie miało miejsce podczas zebrania wiejskiego, jak również jako obserwator procesu organizacji Rodzinnego Domu w Postolinie nie krył zaskoczenia co do treści wpisu. W odpowiedzi na nasze pytanie zaznaczył jednoznacznie, że „nie zauważył żadnych protestów mieszkańców, o których czytamy na profilu UMiG”. Zaznacza, natomiast, że zgłaszane w trakcie spotkania w urzędzie oraz w świetlicy wiejskiej, iż uzasadnione były obawy mieszkańców, nawiązujące, co do formy prowadzenia placówki. Przyczyną zaistniałych obaw był uprzedni statut fundacji, który zakładał prowadzenie schronisk dla bezdomnych, brak przekazu informacji ze strony przedstawicieli fundacji i urzędu.

Po nacisku przedstawicieli Rady Sołeckiej, Piotra Steca i Sylwia Celmer podczas spotkania, jakie miało miejsce w sali urzędu, zorganizowano dopiero zebranie w tej sprawie na terenie sołectwa. Spotkanie to miało na celu przedstawienie mieszkańcom zakresu działalności obecnie prowadzonego Domu, ale przede wszystkim stworzenia możliwości wyrażenie przez nich opinii na ten temat, zadania pytań w celu rozwiania zaistniałych obaw.
Po zmianie statutu i ostatecznym określeniu przez Prezes Fundacji Katarzynę Gryzło rodzaju działalności placówki, jakoby nie będzie to „schronisko” a „dom opieki”, mieszkańcy Postolina nie mieli dalszych wątpliwości co do zasadności istnienia placówki. Czemu jednak miał służyć wpis na publicznym profilu UMiG. Jak długo będziemy zmuszeni do „odkłamywania” wpisów i wypowiedzi sztumskich urzędników? Wpis ten niestety miał ponownie poróżnić mieszkańców, a co gorsza pokazać ich, jako niewrażliwych na cudzą krzywdę ludzi. Co jak wszyscy wiemy, jest oczywistą nieprawdą. Mieszkańcy Sołectwa Postolin, wielokrotnie udowodnili, że są zawsze gotowi do niesienia pomocy, osobom jej potrzebujących. Wystarczy przypomnieć ruch społeczny po pożarze w Polaszkach, Michorowie, gdzie wspaniali wolontariusze i darczyńcy z całego województwa pod ich namową pomagali bezinteresownie. Pamiętamy zbiórkę środków finansowych dla osób chorych, jak i innych akcjach niesienia pomocy.
Do wpisu w obronie mieszkańców nawiązano również na profilu Sołectwa, co przedstawiamy w załączeniu. Liczne komentarze w tej sprawie są jednoznaczne.