Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Bezradność wobec zagrożenia
Brak działań odpowiednich organów gminy stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego.
18.12.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa nad Jeziorem przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sztumie biorąc pod względy bezpieczeństwa oraz wnioski mieszkańców wykonała remont parkingu przy ul. Nowowiejskiego. Parking został poszerzony, dzięki czemu parkujące obecnie samochody nie utrudniają już ruchu samochodowego.
Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie to, że stojący od około czternastu miesięcy samochód na malborskich nr rejestracyjnych w ocenie mieszkańców „porzucony samochód" w obecnej sytuacji z uwagi na brak zmiany jego położenia stwarza realne zagrożenie w ruchu publicznym.
rdps
Mieszkańcy oraz spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała Straż Miejską o fakcie blokowania miejsca jak i stwarzanie zagrożenia przez porzucony samochód.
Niestety nie udało nam się skontaktować z przedstawicielem Straży Miejskiej. Z ustaleń wynika, iż znana jest tożsamość właściciela, który obecnie przebywa prawdopodobnie za granicą. Według informacji całą sprawę ze względu na niemoc, jak i dalsze skomplikowane procedury gmina przerzuca na Starostwo Powiatowe. W tej sprawie zwróciliśmy się także z zapytaniem do Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Macieja Derbicha.
Na nasze pytanie, kto powinien usunąć porzucony pojazd stwarzający zagrożenie? Naczelnik wydziału przedstawił stanowisko urzędu powiatowego, że odpowiedzialną jednostką organizacyjną jest Urząd Miasta w Sztumie, powołując się na obowiązującą ustawę Prawo o ruchu drogowym Art. 50a. 1, w którym nie ma mowy o zarządcy drogi, lecz jednoznaczne nakłada obowiązek na Straż Gminną w naszym przypadku na Straż Miejską, co potwierdza także przedstawiciel sztumskiej policji.

Mamy nadzieję, że urząd i strażnicy wykażą odrobinę woli i podejmą dalsze czynności wynikające z przepisów prawa i na koszt właściciela przetransportują porzucony samochód na odpowiedni parking, skąd zostanie odebrany lub przejdzie zgodnie z prawem na Skarb Gminy i będzie mógł być zlicytowany.

Apelujemy też do właściciela samochodu marki Renault Laguna kombi o zabranie pojazdu, który w obecnej sytuacji stwarza realne zagrożenie.

To nie jedyny przypadek w mieście porzucenia samochodu i braku reakcji odpowiednich służb w sytuacji, kiedy naprawdę brakuje miejsc do parkowania. Za apteką przy ul. Morawskiego jak w poprzednim przypadku od wielu miesięcy stoi Daewoo Tico.

Art. 50a.
pkt 1.
Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

pkt 2.
Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.