Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Konfabulacje przewodniczącego
Przewodniczący wprowadza w błąd Radę Miasta.
05.01.2018

Uroczysta XLII sesja Rady Miasta zakończyła się kolejnym skandalem, tym razem z udziałem Czesława Oleksiaka przewodniczącego Rady Miasta, który zamiast odczytać nadesłaną przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej odpowiedź na pytanie dotyczące wyłączenia samochodu z akcji ze względu na stan techniczny pojazdu marki Jelcz. Konfabulował, wprowadzając wszystkich obecnych celowo w błąd. Chcąc w ten sposób uwiarygodnić odrzucenie wniosku druhów z OSP Postolin.
Kiedy próbowaliśmy po sesji dopytać o treść i powód nieodczytania dokumentu urzędowego, do czego był zobligowany przewodniczący Czesław Oleksiak, ten tchórzliwie uciekł do swojego gabinetu, podobnie jak już to czynił burmistrz czy wiceburmistrz. Widać taką metodę przejęły sztumskie władze dla uniknięcia odpowiedzi na trudne pytania.
Zapoznaliśmy się z treścią odpowiedzi i możemy zapewnić wszystkich mieszkańców, iż treść pisma jest całkowicie odmienna od tego, co przedstawił podczas sesji Przewodniczący Czesław Oleksiak.
W dokumencie wyraźnie jest zaznaczone, że samochód marki Jelcz będący na stanie OSP Postolin był aż szesnastokrotnie wyłączony tylko z powodu awarii, a raz uległ awarii bezpośrednio podczas prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczych, co stanowi problem z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom przez OSP Postolin.
Ponadto, jak się dowiedzieliśmy, pismo skierowane do Komendanta PSP w Sztumie powinno zostać skierowane do urzędnika gminy Romana Markowicza Komendanta Miejsko-Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej, który najbardziej jest zorientowany o ilości awarii, jak również kosztów napraw wszystkich wozów bojowych będących w OSP na terenie całej gminy.
Zatem o co chodzi? Może to tylko, dlatego ze w grę wchodzi jednostka z „nielubianego sołectwa”, gdzie Burmistrz na każdym kroku próbuje skłócić środowisko. Niejednokrotnie strażacy z Postolina wykazali swoją aktywność nie tylko w trakcie akcji ratunkowo-gaśniczej, ale również w akcjach o charakterze edukacyjnym, społecznym, charytatywnym, mimo iż przez kilkanaście lat zmagali się z brakiem podstaw w remizie jak brak wody, toalety czy ogrzewania. Teraz to nie tylko media a Rada Miejska na siłę podejmuje próbę udowodnienia, że złożony przez OSP wniosek o zakup nowego samochodu jest niezasadny i celowo manipuluje się społeczeństwem, aby w to uwierzyło.
Do kłamliwej wypowiedzi przewodniczącego podważającej autorytet Komendanta Straży Pożarnej w najbliższych czasie odnieść się sam Komendant Straży Pożarnej w Sztumie mł. brygadier Tomasz Banach.
Czesław Oleksiak jako radny, a zarazem Przewodniczący Rady Miasta jak wynika z nagrania, celowo wprowadził w błąd organ administracji samorządowej, jakim jest Rada Miasta, mieszkańców Gminy Sztum oraz publicznie pomówił oficera Straży Pożarnej, hańbiąc piastowany przez siebie urząd.
Czy zatem w świetle materiałów i celowego oraz świadomego działania na obniżenie bezpieczeństwa mieszkańców Czesław Oleksiak nie powinien zrezygnować z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i złożyć mandat radnego?
Może na to pytanie odpowiedzą sami mieszkańcy Sztumu.