Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Historyczny dzień dla Sztumu
Minister Jarosław Sellin oficjalnie przejął sztumski zamek.
07.01.2018

W niedzielę 7 stycznia na dziedzińcu sztumskiego zamku odbyła się uroczystość o znaczeniu historycznym dla miasta z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Jarosława Sellina, podczas której nastąpiło oficjalne przejęcie sztumskiego zamku na rzecz skarbu Państwa i utworzenia drugiej filii Muzeum Zamkowego w Malborku.
W trakcie uroczystości odbyła się inscenizacja siedmiusetletniej historii sztumskiego zamku w wykonaniu licznych grup rekonstrukcyjnych z Gniewu, Sztumu oraz Elbląga.
W wygłoszonym przemówieniu Minister Jarosław Sellin podkreślił, że dotrzymał złożonej obietnicy przejęcia zamku oraz przedstawił plany na przyszłość związane z zamkiem, jak również zadeklarował stałą kwotę 800 tys. rocznie, nie wykluczając też większych środków na celowe wydatki związane z zamkiem w Sztumie.
Minister podziękował burmistrzowi i przewodniczącemu rady za umożliwienie przekazania zamku oraz wyróżnił grupę mieszkańców bezpośrednio zaangażowaną w obronę zamku za wkład i zaangażowanie, które w znacznym stopniu przyczyniło się do przejęcia zamku wymieniając:
Zbigniewa Pędziwilka, Sylwię Celmer, Adama Krupę, Jacka Krupę oraz Adama Poćwiardowskiego. W imieniu mieszkańców Sylwia Celmer oraz Adam Krupa wręczyli Ministrowi oraz dyrektorowi Muzeum Zamkowemu w Malborku pamiątkowe obrazy wykonane przez lokalną artystkę. Grupa ta udowodniła ze współpraca ponad podziałami może doprowadzić do tak wspaniałego historycznego finału.