Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Spotkanie świąteczno-noworoczne
W Waplewie Wielkim spotkali się członkowie oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości.
22.01.2018

W niedzielę 21 stycznia br. w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków, sympatyków oraz osób wspierających Prawo i Sprawiedliwość w powiecie sztumskim. Uroczystego otwarcia i przywitania zgromadzonych gości dokonali, Przewodnicząca Powiatowego Komitetu PiS Sylwia Celmer oraz Adam Krupa - członek zarządu wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie rozpoczęła część artystyczna, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich z Waplewa Wielkiego.
Spotkanie uświetniła obecność przedstawicieli rządu oraz parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej: Wiceministera Infrastruktury Kazimierza Smolińskiego, Posła Jana Kiliana, Posła Tadeusza Cymanskiego, Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej Andrzej Jaworski, a także Proboszcza parafii p.w. św. Anny w Sztumie ks. Andrzeja Starczewskiego, przedstawicieli samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych, współpracujących ze sobą organizacji i stowarzyszeń, przedsiębiorców, mieszkańców działających w środowisku lokalnym. Spotkanie przebiegało w miłej rodzinnej atmosferze, było doskonałą okazją do podsumowań minionego roku, oraz prezentacji planów na obecny rok.

Minister Kazimierz Smoliński podkreślili znaczącą rolę i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa oraz rozwój struktur politycznych nowej „Szefowej” PiS powiatu sztumskiego, deklarując dalszą współpracę i pomoc w działaniu na rzecz lokalnej społeczności. Poseł Jan Kilian, dziękując za wspaniały występ dzieci, zwrócił uwagę na potrzebę patriotycznego wychowania oraz podtrzymywania tradycji, jednocześnie zapewnił zgromadzonych oraz przedstawicieli lokalnej społeczności w tym Panią dyrektor, że bliżej przyjrzy się sprawie szkoły w Waplewie Wielkim.
Zarząd powiatowy złożył podziękowania przybyłym, jak również nieobecnym na spotkaniu przedstawicielom Rządu za zaangażowanie w problemy lokalnej społeczności.