Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Uroczystość w jednostce OSP Postolin
Spotkanie świąteczno-noworoczne w jednostce OSP Postolin z okazji zakończenia termomodernizacji.
23.01.2018

W sobotę 20 stycznia w Postolinie odbyło się zorganizowane przed druhów Ochotniczej Straży Pożarnej spotkanie noworoczne połączone z prezentacją remizy OSP Postolin po zakończonej termomodernizacji. W uroczystości uczestniczyło wielu mieszkańców oraz zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, samorządowców, radnych gminnych i powiatowych oraz sponsorów, których powitali przedstawiciele Jednostki OSP. Proboszcz parafii p.w. św. Michała Archanioła w Postolinie ks. kan. Stanisław Gadzina dokonał poświęcenia remizy. Następnie zgromadzonym gościom przedstawiono kawałek długoletniej historii jednostki prezentujący strażnicę sprzed remontu oraz stan po termomodernizacji.
Po zakończeniu prezentacji głos zabrali: Prezes OSP Postolin druh Piotr Steiniger, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie mł. bryg. Tomasz Banach, Starosta Powiatowy Wojciech Cymerys oraz burmistrz Leszek Tabor.
O ile wszyscy życzyli sukcesów jednostce i jak najmniej wyjazdów to niestety nie zabrakło słów goryczy wypowiedziach przez włodarza Sztumu Leszka Tabora, który to nie zważając na fakt wieloletniej walki miejscowych druhów o remont strażnicy.
W swym przemówieniu przedstawił zakończony remont, jako wielki sukces długoletniej polityki sztumskiego samorządu. Zważając na fakt, że strażacy z Postolina kilkanaście lat zabiegali o remont, borykając się z bardzo trudnymi warunkami pracy, słowa o „długoletniej polityce” można uznać nawet za trafione.
Jednak nie była to polityka sukcesu a wieloletnich obietnic bez pokrycia.
Strażacy, prezentując świeżo oddaną do użytku remizę, zaprezentowali swoje plany na najbliższe tygodnie prac wykończeniowych w części socjalnej budynku, gdyż stan obiektu wewnątrz wymaga jeszcze sporych nakładów pracy.
Po części oficjalnej wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana i słodki poczęstunek przygotowany przez druhny Kobiecej Drużyny Pożarniczej z Postolina.
Druhowie nie ukrywają zadowolenia z doczekania się tak długo oczekiwanego remontu, ale są też świadomi, że czeka ich jeszcze dużo pracy przy doprowadzeniu strażnicy do ostatecznego stanu użyteczności.