Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Prokuratur umorzył postępowanie
Dziwna decyzja prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Kartuzach w sprawie zagubienia broni w Komendzie Powiatowej w Malborku.
31.01.2018

płyty drogowe
Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2018 roku prokurator umorzył śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków związanych z przechowywaniem i zabezpieczeniem broni palnej w postaci pistoletu sygnałowego, w wyniku czego doszło do jego nieumyślnej utraty. Przeprowadzone postępowanie nie pozwoliło na ustalenie dokładnego czasu, w którym doszło do zaginięcia broni oraz okoliczności jej utraty. W związku z tym postępowanie w tym zakresie zostało umorzono wobec niewykrycia sprawcy.

Jednocześnie wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa prokurator umorzył czyn dotyczący niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy KPP w Malborku poprzez ukrywanie faktu ujawnienia braku broni w magazynie, nie powiadomienie o tym niezwłocznie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji sporządzonej w związku z ujawnieniem braku broni.
Decyzja jest nieprawomocna.