Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Odpowiedz wojewody w sprawie szkoły
Skarga dwójki radnych na działanie rady jednak uzasadniona.
31.01.2018

W odpowiedzi na skargę radnych Gminy Stary Targ Bronisławy Pieczunki i Łukasza Merchuta na niedopełnienie przez Radę Gminy obowiązku podjęcia uchwały o przekształceniu sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Waplewie Wielkim w ośmioklasową szkołę, Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w imieniu Wojewody Pomorskiego uznał skargę za zasadną.

Jednocześnie uzasadniając, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rada miała obowiązek do 30 listopada 2017 r. podjąć uchwalę o charakterze deklaratoryjnym, która nie tworzy, nie znosi, i nie zmienia istniejącego stosunku prawnego, lecz potwierdza istniejące prawo i obowiązki jego adresata, gdyż samo przekształcenie nastąpiło z mocy prawa. Ponadto uchwała o przekształceniu szkoły jest szczególnego znaczenia, z uwagi na fakt, iż zastępuje akt założycielski szkoły.
W działaniu Rady Gminy widać wiele złej nie tylko woli, co zemsty za przeciwstawienie się lokalnego społeczeństwa decyzjom samorządowców.

Będziemy nadal pilnie się przyglądać poczynaniom samorządu Gminy Stary Targ, który w dalszym ciągu ma nie co inne plany wobec jednej z najstarszych szkół na naszym terenie.