Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Wymuszona realizacja zadań
Po wielu interwencjach tak naszych, jak i mieszkańców sztumski urząd w końcu planuje rozwiązać od lat bagatelizowane problemy mieszkańców wsi.
16.02.2018

goraja
Cieszy fakt, iż w końcu nastał tak długo oczekiwany rok wyborczy zwany też nierzadko „rokiem cudów na kiju”, dzięki czemu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zmaterializowania, mimo wszystko, skromnych planów. Spełniających tym samym, choć ułamek marzeń mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
Na „Dołkach”, gdzie mieszkańcy od ponad osiemnastu lat brną po ciemku w błocie , udało się nakłonić władze do ujęcia w tegorocznych planach remont odcinka drogi gminnej, stanowiącej dojazd do posesji dla wielu rodzin. Jak zapewnia urząd, kilkunastometrowy odcinek drogi ma zostać wyremontowany z wykorzystaniem płyt yombo.
Przypomnijmy, że
obietnica remontu tego odcinka drogi padła na sesji już rok temu.

goraj 2018a


Urząd Gminy potwierdził także, iż w okresie wiosennym zostanie rozwiązany problem zalewania drogi w miejscowości Koniecwałd – PGR.
goraj3aMamy również dobrą wiadomość, choć nie do końca satysfakcjonującą mieszkańców Goraju, gdzie w najbliższym czasie zostanie tylko
poszerzony odcinek drogi w okolicy przystanku oraz przy wjeździe do zabudowań, co ma zapobiec rozjeżdżaniu pobocza.

Pokładamy nadzieję w tym, że jeżeli jest mowa o rozpoczęciu prac w okresie wiosennym, to urzędnicy z włodarzem mają na myśli tegoroczną wiosnę, a nauczeni doświadczeniem z pochwałami wstrzymamy się do czasu ich realizacji.
Zanim jednak rozpoczną się obiecane prace, urzędnicy, jak również wykonawcy tych robót powinni spotkać się z mieszkańcami, aby podjęte działania zmierzające do rozwiązania problemów, były skuteczne i zgodne z wolą oraz oczekiwaniami wszystkich użytkowników, czyli mieszkańców naszej gminy.