Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

II Debata „Masz głos masz wybór"
Druga z cyklu debat mająca przybliżać mieszkańcom samorząd lokalny przed zbliżającymi się tegorocznymi wyborami samorządowymi.
16.02.2018

W czwartek 15 lutego w sali Urzędu Powiatowego odbyła się kolejna z serii debat z cyklu „Masz głos, masz wybór” zorganizowanej przez Młodzieżowa Grupę Działania.
W spotkaniu udział wzięli starosta Wojciech Cymerys, radny Leszek Sarnowski, a także Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Powiatu Agata Markowicz.
W części wstępnej podobnie, jak w pierwszej debacie dot. samorządu gminnego, uczestnicy przedstawili zakres działania samorządu w tym przypadku powiatowego oraz na inne uprzednio im znane pytania prowadzącego.
Druga część była przeznaczona dla mieszkańców, którzy zadawali własne bardzo ważne pytania dot. rozwoju i problemów powiatu. Jednym z tematów pytań była, chociażby możliwość przekazania gruntów przez powiat pod budowę basenu, o co pytał Adam Poćwiardowski, czy też pod realizację programu rządowego Mieszkanie + i możliwości jego wdrażania na terenie powiatu, do którego nawiązała Pani Celmer Sylwia.
Mieszkańcy pytali również o drogę Sztum – Biało Góra - Jarosław Kaźmierczak i co się stało z pieniędzmi przekazanymi na podział projektu. Poruszony został problem pożarów we wsi Polaszki, do którego nawiązał Naczelnik OSP Postolin Marcin Steiniger występujący z prośbą o wsparcie w tej sprawie, a także budowa lotniska czy gdzie jest wyznaczone miejsce dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak również ważne bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców. Padły pytania o szkolnictwo średnie i zawodowe, za które odpowiada starostwo. Organizatorzy nie wystrzegli się wpadek na jedną z nich zwrócił uwagę Zygmunt Mietlewski, a mianowicie cel debaty odbiegał tematu zaproszenia, które otrzymał, z czym należy się zgodzić, jak również niezauważanie przez moderatora pytającej Sylwii Celmer na co uwagę zwrócili główni uczestnicy debaty.
Mimo różnic politycznych dyskusja odbyła się na wysokim poziomie wynikającym też z tradycji prowadzenia debaty na sesjach Rady Powiatu. A łączący wspólny cel jakim jest dobro mieszkańców powiatu sprzyjał debacie. Z powodu sporej ilości zadawanych pytań oraz złożoności poruszanych tematów debata nieznacznie przeciągnęła się w czasie.
Jednym z nie miłych akcentów był incydent, którego dopuścił się niestety Andrzej Parafiniuk, któremu przeszkadzała tylko kamera serwisu Nowy Sztum.