Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Uchwała w sprawie utylizacji odpadów
Radni podjęli uchwałę, dzięki której będzie możliwy odbiór wyselekcjonowanych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
17.02.2018

Rada Miasta jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie zagospodarowania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu naszej gminy.
Uchwała jest warunkiem zawarcia umowy na okres 25-lat umożliwiającej odbiór przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Szadółkach wyselekcjonowanej frakcji energetycznej odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Szczegółowe warunki współpracy mają zostać ustalone w porozumieniu pomiędzy gminami Sztum i Gdańsk.
Umowa ma gwarantować utrzymanie niskiej ceny na poziomie 170 zł zagospodarowanie 1 tony odpadów przez czas trwania umowy, z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych jak inflacja czy cena paliwa.