Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Która z Koncepcji „Skweru Nieodległości” okaże się słuszna?
Od kilkunastu lat w Sztumie trwa dyskusja w sprawie uhonorowania Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mieszkańcy miasta wyrażają uzasadnione obawy, że podobnie jak w przypadku nazwy i aranżacji ronda czy innych inicjatyw, tak i w tym przypadku jedyną i słuszną okaże się koncepcja narzucona przez włodarza.
25.02.2018

skwer
W czwartek 22 lutego Urząd miasta i Gminy w Sztumie poinformował o organizowanym spotkaniu, które zaplanowano na dzień 1 marca na godz. 16-tą w sali nr 33 urzędu. Na spotkanie zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor. Podczas spotkania Leszek Witkowski przedstawi koncepcję zagospodarowania skweru przy zbiegu ulic Mickiewicza i Baczyńskiego w ramach krajowych obchodów 100-lecia Niepodległości.
O ile z historycznego punktu widzenia spotkanie jest ważne, to wybrany terminu jest niefortunny, gdyż koliduje z Powiatowymi Obchodami Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, które odbywają się 01 marca o godz. 16.00 w Waplewie Wielkim. Termin uroczystości był ustalony dużo wcześniej. Dlatego też, Przewodnicząca Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości Sylwia Celmer, jak również Przewodniczący Klubu Myśli Patriotycznej Zbigniew Pędziwilk złożyli na ręce burmistrza wnioski o przesunięcie, aby umożliwić uczestnictwo szerokiemu gremium społecznemu reprezentowanemu przez jak najliczniejsze organizacje poza rządowe oraz mieszkańców miasta i gminy Sztum.

W rozmowie z nami Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy pani Daria Mietlewska-Dura przyjęła informację o złożonych wnioskach, zapewniając jednocześnie, że spotkanie ma na celu prezentację koncepcji zaproponowanej przez Leszka Witkowskiego. Ponadto zadeklarowała się, że poinformuje wnioskodawców o podjętej decyzji w sprawie zamiany terminu spotkania.
Mamy nadzieję, że w obliczu tak ważnej i podniosłej uroczystości dla każdego Polaka, jakim będą obchody 100-lecia Niepodległości Polski, władze miasta wykażą zrozumienie w tej delikatnej materii. Umożliwiając tym samym uczestnictwo możliwie jak najszerszej grupie mieszkańców, nie tworząc niczym nieuzasadnionych ograniczeń uczestnictwa w spotkaniu, jak miało to miejsce za pierwszym razem.
Obchody 100-lecia Niepodległości Polski powinny łączyć wszystkie grupy społeczne i zachęcać do podejmowania wspólnych decyzji zmierzających do godnego uhonorowania Marszałka Józefa Piłsudskiego, rozwiązaniem, które w godny sposób upamiętnią jego czyny oraz zasługi dla Wolnej Polski i Polaków.