Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Program „Maluch +” w Sztumie
Dzięki polityce rządu powstaną dodatkowe miejsca w żłobku.
28.02.2018

maluch
Gmina Sztum otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +” na utworzenie dodatkowych miejsc w Publicznym Żłobku w Sztumie.
Projekt o wartości 1.400.000 zł, z czego 280.000 zł to wkład gminy pozwoli na utworzenie 56 miejsc w dwóch oddziałach żłobkowych. Pieniądze z ministerstwa, jak dowiedzieliśmy się będą wypłacane w transzach po rozliczeniu każdego z etapów inwestycji.
Sam program jest bardzo elastyczny i ma wspierać rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dzięki czemu ma także poprawić sytuację młodych rodziców na rynku pracy.
Realizowany program „MALUCH+” 2018 to kolejne przedsięwzięcie z budżetu państwa w gminie Sztum.