Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Koncesja i szantaż?
Czy wydawana przez urząd koncesja na sprzedaż alkoholu może być metodą na utrzymanie w ryzach i kontrolowanie drobnych sklepikarzy?
15.04.2018

Po publikacji materiału filmowego ze sklepowego monitoringu, który zarejestrował burmistrza Leszka Tabora i jego siostrę Ewę Rzeszotarską wynoszących ze sklepów całe pakiety gazet z nieprzychylnym artykułem dotarła do nas informacja o podjętej próbie odebrania koncesji właścicielowi sklepu.
O całą sprawę zapytaliśmy burmistrza Leszka Tabora, który stwierdził, że nic nie wie o podjętych krokach i musiałby zapytać o to urzędników.
Burmistrz zapewnił, że nie można z takich powodów odebrać koncesji na sprzedaż alkoholu. Pomimo tych zapewnień docierają do nas informacje od kolejnych sklepikarzy, którym zasugerowano, że kolportaż darmowej gazety może nieść ryzyko utraty koncesji na sprzedaż alkoholu. Brak takiej koncesji mocno uderzyć po kieszeni właścicieli sklepów.
Czy zatem wbrew temu, co nie tak dawno mówił burmistrz, podlegli urzędnicy podjęli pewne kroki niezgodne z prawem w celu zastraszenia przed dalszą dystrybucją gazety, której darmową reklamę na całą Polskę zrobił sam burmistrz?
Jeżeliby faktem okazałoby się, że jednak podjęto próby odebrania koncesji właścicielom sklepów z powodu kolportażu gazety opisującej negatywne działania władz miasta, byłoby to naruszenie wielu przepisów karnych w tym konstytucji RP oraz kolejnym skandalem na cały kraj.
A skoro jak twierdzi burmistrz z siostrą w gazecie zostały opublikowane kłamliwe informacje dlaczego jeszcze do tej pory nie złożono doniesienia do prokuratury?