Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Konferencja o stanie sztumskiego zamku
Tragiczny stan obiektów, ogrom prac remontowo-konserwatorskich oraz zapewnienie bezpieczeństwa opóźni moment udostępnienia zamku turystom.
06.06.2018  
W poniedziałek 04 czerwca Dyrekcja Muzeum Zamkowego w Malborku zorganizowała na zamku w Sztumie konferencję dotyczącą stanu, w jakim znajdował się zabytkowy obiekt w chwili przejęcia oraz wyjaśnienia powodów dlaczego do tej pory pomieszczenia zamkowe nie zostały udostępnione zwiedzającym.
Przybyli dziennikarze mieli możliwość wejść wszędzie tam gdzie względy bezpieczeństwa tego nie zabraniały aby naocznie przekonać się o faktycznym stanie zamku, rozmiarach zniszczeń i wieloletnich zaniedbaniach w względem chronionego prawem obiektu.

Obecnie w najlepszym stanie technicznym jest skrzydło południowe, ponieważ przeprowadzono tam kapitalny remont pod koniec lat 90-tych oraz na początku 2000 roku. Do roku 2012 funkcjonowało w nim Sztumskie Centrum Kultury, a następnie restauracja. Największe zniszczenia powstały po opuszczeniu budynku przez użytkowników i odłączeniu tego skrzydła od ogrzewania przez dwa sezony grzewcze, co spowodowało m.in. wypaczenie parkietów na piętrze, zagrzybienie i zasolenie tynków na parterze, uszkodzenie toalet i zacieki.
Od chwili powołania nowego kierownika pani Bogumiły Omieczyńskiej w salach wystawienniczych znajdujących się w skrzydle południowym przełożono, wycyklinowano i polakierowano parkiety, położono nowe tynki w miejscach, gdzie musiano skuć stare ze względu na wilgoć i grzyb. Pomimo sporych nakładów pozostało do wykonania jeszcze wiele prac na parterze, w części administracyjnej, a także na zewnątrz gdzie zostanie odkopany fundament w celu wykonania nowej drenarki i opaski zabezpieczającej.
Przygotowane zostały pomieszczenia dla ochrony. W najbliższym czasie zostanie zainstalowany system alarmowy, monitoring oraz system przeciw pożarowy, a wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym jak również w przyszłości zgromadzonym eksponatom. Jak zaznaczyła pani kierownik skrzydło południowe zamku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostanie udostępnione zwiedzającym w momencie pozytywnego odbioru przez Państwową Straż Pożarną, co ma nastąpić w sierpniu.
Natomiast w skrzydle wschodnim wybrano lokalizację gdzie powstaną nowoczesne toalety dla zwiedzających.
Zdjęcia oraz film najlepiej oddają to co na miejscu zastali dziennikarze. Stan pozostałych obiektów należy określić jako tragiczny i wymagający podjęcia natychmiastowych działań konserwatorsko-remontowych. Zgnite konstrukcje nośne, zniszczone podłogi, zalegające od lat śmieci i niezliczona ilość szczurów odsuwa niestety w czasie, kiedy będzie można zaprezentować turystom zamek jako całość.
Na degradację warowni w ostatnim czasie znacząco wpłynął brak jakiegokolwiek remontu dachu na skrzydle wschodnim i północnym, przez który do tej pory wlewała się woda, a także podjęta przez sztumskie władze decyzja o odcięciu ogrzewania.
Ze wstępnych szacunków tylko remont dachu na wschodnim skrzydle teraz pochłonie około 1,5 miliona złotych.
Równolegle do prac zabezpieczających i remontowych będą przebiegać sondażowe prace archeologiczne, które rozpoczną się już w czerwcu, a ich przebieg turyści będą mogli śledzić na bieżąco.
Przed kierownictwem i pracownikami muzeum jak jednogłośnie przyznali wszyscy uczestnicy, czeka ogrom prac remontowych i nie do oszacowania na dzisiaj wielkość środków potrzebnych dla uratowania najcenniejszego dla Sztumu zabytku. Finalnie sztumski zamek ma otrzymać indywidualny i niepowtarzalny charakter w celu urozmaicenia i wzbogacenia oferty turystycznej Muzeum Zamkowego w Malborku. W tym celu zostanie podkreślona jego funkcja letniej rezydencji oraz okres przynależności do Polski, wykorzystane zostaną istniejące zabytkowe elementy znajdujące się na terenie zamku w tym celu odbudowana zostanie zamkowa studnia, która z pewnością będzie stanowiła jedną z atrakcji sztumskiej warowni podobnie jak studnia na Zamku Wysokim w Malborku. Na pewno powstanie także wystawa poświęcona historii ziemi sztumskiej i samemu miastu.
W tym roku jak zapowiadał Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Janusz Trupinda z pewnością zostaną uruchomione wystawy planszowe, jedna z nich będzie poświęcona legendarnemu mieczowi koronacyjnemu królów Polski „Szczerbiec” opracowaną przez specjalistę zajmującego się tą tematyką dr. Grzegorza Żabińskiego byłego pracownika Muzeum Zamkowego w Malborku.

Należy zastanowić się nad tym jak można było dopuścić do tak ogromnej dewastacji najstarszego i najcenniejszego obiektu i czy ktoś nie powinien w końcu ponieść konsekwencji?