Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Siostra broni pensji brata
Rada wbrew przepisom nie obniżyła dochodów burmistrza Sztumu.
06.07.2018  
   Na sesji w dniu 03 lipca, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych radni głosowali nad uchwałą obniżającą pensję burmistrza Leszka Tabora.
Pomimo przyjętych przez rząd przepisów, rada większością głosów odrzuciła uchwałę, tym samym utrzymała pensję burmistrza na niezmienionym poziomie.
Radny Andrzej Murawski, którego nazwisko niestety figuruje na niechlubnej liście kwidzyńskiej masakry dokonanej przez funkcjonariuszy sztumskiego Zakładu Karnego w roku 1982, zarzucił wtrącanie się w wewnętrzne sprawy samorządu. Radny stwierdził, że burmistrzowi nie podnoszono wynagrodzenia od 8 lat.
leszek tabor
Czyżby sugerował radnym potrzebę wręcz odwrotnego działania i podniesienia pensji, która i tak jest bardzo wysoka jak na to stanowisko i wielkość miasta oraz jego możliwości, a także w stosunku do mieszkańców?
Siostra burmistrza radna Ewa Rzeszotarska będąca radcą prawnym, która zasłynęła z wynoszenia gazet z krytycznym artykułem opisującym powiązania rodzinne burmistrza, powiedziała, że jest to reperkusja wobec samorządowców na kanwie działań obniżenia stawek posłom. Wystąpienie siostry można jednak uznać za działanie w interesie rodziny, a niżeli prawa i ogólnospołecznym.
Natomiast Radny Waldemar Fierek stwierdził, że nie ma podstaw obniżenia pensji oraz to, że nie wie jakim prawem podejmowane są takie kroki. Przytoczył decyzję Rady Miasta Malborka, która także odrzuciła uchwałę obniżającą wynagrodzenie burmistrza. W tej kwestii nie można się dziwić, gdyż większość radnych w Malborku wywodzi się z tego samego środowiska politycznego, korzeniami sięgającymi głęboko w PRL-u. Należy jednak zauważyć, że Burmistrz Miasta Malborka zarabia sporo mniej aniżeli nasz włodarz Leszek Tabor. Czy to nie jest żart z obywateli?
Skarbnik poinformowała radę, że zwróci się do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak naliczać pensję burmistrza.

A tak zmieniały się dochody uzyskane ze stosunku pracy w UMiG Sztum w ciągu ośmiu lat, o których mówił radny Andrzej Murawski:
rok 2017 – 153.228,17
rok 2016 – 150.884,97
rok 2015 – 150.637,00
rok 2014 – 179.389,27
rok 2013 – 176.646,12
rok 2012 – 144.090,19
rok 2011 – 137.456,56
rok 2010 – 147.586,98

Naszym radnym należy przypomnieć, że przepisy obowiązują zwykłych obywateli, radnych, czy urzędników, podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje. Należy dodać, że samorządynie nie są eksterytorialne, a także są mocno uzależnione finansowo od państwa jak też od wszelkich inwestycji publicznych.