Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Krok dla poprawy wizerunku
Widoczny efekt jednego z naszych ostatnich materiałów.
17.07.2018  Niezmiernie cieszą efekty naszej codziennej pracy, dlatego też chcemy podziękować mieszkańcom za wrażliwość i potrzebę dbania o piękno naszego miasta oraz pochwalić urzędników za reakcję względem poprawy wizerunku Sztumu i wypielenie chwastów wokół drzew nasadzonych w ramach rewitalizacji rynku, jak i przycięcie szpecących odrostów.
Niestety jednak mieszkańcy nadal piszą do naszej redakcji, zwracając uwagę na nisko opuszczone gałęzie rosnących w rynku starych lip, które utrudniają poruszanie się po chodniku, dlatego też apelujemy do osób odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni miejskiej o ich przycięcie oraz o oczyszczenie chodników z chwastów, co z pewnością poprawi wizerunek miasta i komfort poruszania się po naszym mieście nie tylko mieszkańcom, ale też przybyłym gościom.
Przykre jest tylko, że o tak błahych sprawach, ale niestety ważnych wizerunkowo zmuszeni jesteśmy pisać niemal w połowie lipca.