Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Kolonie letnie Caritas
Mikoszewo mekką wypoczynkową dla dzieci z Diecezji Elbląskiej
28.07.2018  Jak co roku w Mikoszewie Caritas Diecezji Elbląskiej organizuje dla dzieci kolonie letnie — fantastyczny wypoczynek nad morzem połączony z realizacją szczytnych celów: wzmocnienie morale, uświadomienie wartości, nauka odpowiedzialności.
Niezwykłą rodzinną atmosferę zapewniają wychowawcy i kierownik. Dzięki wolontarialnej pracy zacierają się granice, rodzi się niezwykła bliskość. Wolontariusze dają dzieciom wiele miłości, a także rozrywkę i wyrabiają w nich różne umiejętności.
Na II turnusie kierownikiem jest pan Zenon Chrześcijański, wychowawcami: Marzena Chrześcijańska, Agnieszka Mroczkowska, Dominika Bednarek, Arkadiusz Bednarek, kadrę młodzieżową tworzą uczennice ZS im. Kasprowicza w Sztumie Julia Ziarko i Michalina Behnke. Na kolonii odpoczywają dzieci ze Sztumu, Nowego Dworu, Elbląga, Kmiecina, Prabut — słowem z różnych zakątków Diecezji.