Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Burmistrz i przyjaciele utrącili obywatelski wniosek
Moralność sztumskiego samorządu sięgnęła dna po tym, jak przewodniczący haniebnie utrącił obywatelski projekt i w porozumieniu z burmistrzem dla ratowania wizerunku, zlecił mu opracowanie nowej uchwały, która z góry jak wiem będzie obejmować tylko fragment obszaru, jaki uwzględniał odrzucony projekt.
04.08.2018  
  
W piątek 3 sierpnia zgodnie z wnioskiem grupy radnych miała odbyć się sesja nadzwyczajna jednak to, co zrobił przewodniczący Czesław Oleksiak przy milczącym poparciu kolegów radnych z „Klubu Razem dla Powiśla”, bardziej przypominało hucpę aniżeli posiedzenie organu samorządowego. Przewodniczący po odczytaniu rzekomej opinii prawnej wykonanej przez radcę prawnego współpracującego z urzędem, której to Przewodniczący Rady Miasta odmówił udostępnienia i nie dając dojść do głosu wnioskodawcy, zakończył posiedzenie rady. To kolejny przykład wręcz patologicznej sytuacji w sztumskim samorządzie. Przewodniczący Czesław Oleksiak nie tylko naruszył zasady demokracji, statut, ale też opiniując uchwałę, wszedł w kompetencje wojewody. Kuriozum było określenie przez przewodniczącego swojego postępowania jako dla dobra społeczeństwa, w dodatku przekazując dalsze działanie nikomu innemu jak temu, kto od 07 grudnia ukrywał przed mieszkańcami budowę biogazowi było Himalajami pogardy z obywateli. Wszystko po to, aby utrącić obywatelski projekt i kolokwialnie mówiąc odwrócić kota ogonem w celu uratowania wizerunku burmistrza. Nowa uchwała, którą ma przygotować burmistrz, jak już wiemy będzie obejmować tylko część obszaru, o jaki wnioskowali radni. Obserwując spokój właściciela, na gruntach którego obecnie ma powstać biogazownia sugerować może, iż powstanie ona na jednej z sąsiednich działek nieobjętych tymże planem.