Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

I inauguracyjna sesja Rady Powiatu Sztumskiego
Na pierwszej sesji Rady Powiatu Radni wybrali władze powiatu.
19.11.2018  

  Posiedzenie inauguracyjnej sesji Rady otworzył radny senior Ryszard Mazerski. Podczas sesji odbyło się wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych, którzy złożyli ślubowanie. Decyzją radnych na stanowisko Starosty Powiatu Sztumskiego wybrano Panią Sylwię Celmer.
Zastępcą Starosty został wybrany pan Kazimierz Szewczun.
Przewodniczącą Rady Powiatu została Dobrosława Frączek, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady został Jarosław Stawny.
Na członków zarządu wybrano Panią Sylwię Kubik oraz Pana Ludwika Butkiewicza.
Wszystkim radnym oraz powołanym gratulujemy i życzymy owocnej współpracy na rzecz powiatu sztumskiego.