Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Otwarcie drugiej pracowni hemodynamicznej
Szpital wzbogacił się o nową pracownię hemodynamiczną w oddziale kardiologii. Nowoczesna aparatura to nowe możliwości i większe szanse w walce z niewydolnością układu krążenia.
07.03.2019


    W środę oddziale kardiologicznym szpitala sztumskiego uroczyście otwarto nową pracownię hemodynamiczną. W uroczystości udział wzięli licznie przybyli goście między innymi Przedstawiciele NFZ, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Wojewódzki do spraw Kardiologii, samorządu wojewódzkiego oraz powiatu sztumskiego.
Działania grupy medycznej jak podkreślił podczas otwarcia profesor Paweł Buszman jest wyrównywanie nierówności w dostępie do leczenia w małych miastach na wysokim poziomie.
Oddział kardiologii dzięki nowoczesnej pracowni znacząco podniesie jakość leczenia w tym regionie województwa pomorskiego.
Pracownia została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt pozwalający uzyskać lepszy obraz podczas zabiegu przy znacząco niskim promieniowaniu, przez co jest dużo bezpieczny zarówno dla pacjenta jak też personelu.
To druga pracownia w sztumskim szpitalu, który niebawem wzbogaci się, o odział rehabilitacji kardiologicznej.
Otwarciu towarzyszyła konferencja naukowa dotycząca m.in. sytuacji zdrowotnej oraz współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych związanych z chorobami układu krążenia, w tym wpływ zanieczyszczonego powietrza, podczas której wystąpili m.in. prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland, prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, członek Rady Nadzorczej American Heart of Poland, dr n. med. Przemysław Wilczewski, ordynator oddziału oraz dr n. med. Nader El Massri.