Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Chcą odwołać starostę dla dobra powiatu
Oświadczenie radnych w związku ze złożonym wnioskiem o odwołanie sztumskiego starosty
10.05.2019

7sesja
   W nawiązaniu do oświadczenia złożonego w trakcie Sesji Rady Powiatu w dniu 30 kwietnia 2019 roku, przez panią Starostę Sylwię Celmer, koalicyjna grupa radnych stanowczo stwierdza, że oświadczenie to zawiera w swej treści pomówienia, przywołuje nieprawdziwe fakty oraz w sposób emocjonalny próbuje manipulować opinią publiczną mając na celu wprowadzenie mieszkańców powiatu w błąd.
Chcielibyśmy również wyjaśnić, że złożony przez grupę radnych wniosek o odwołanie pani Starosty ze stanowiska wynika z dwóch przyczyn: naruszenia prawa przez panią Starostę oraz utraty zaufania radnych koalicyjnych.
  Pani Celmer wprowadziła radnych koalicyjnych w błąd twierdząc, że zwolniła się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Okazało się że do 01.02.2019r. była zatrudniona w Placówce Terenowej KRUS w Sztumie a zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, który mówi:
Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Utrata członkostwa w zarządzie powiatu następuje w dniu wyboru lub zatrudnienia. – nie mogła łączyć obu stosunków zatrudnienia.
  Pani Starosta nie tylko celowo wprowadziła nas w błąd, ale też przez brak decyzyjności i opieszałość zakłóciła działanie Starostwa przez co utraciła nasze zaufanie. Nie sposób wymienić wszystkich powodów przez które utraciliśmy zaufanie do pani Starosty, ale warto przytoczyć chociażby sprawę założenia spółki Karetki Polskie. Pani Starosta była przeciwna temu przedsięwzięciu. Wielokrotnie monitowaliśmy i ponaglaliśmy panią Celmer do wykonania Uchwały podjętej przez Radnych Powiatu Sztumskiego. Zarząd spółki Szpitale Polskie kilkakrotnie przyjeżdżał na spotkania, które kończyły się fiaskiem. Pani Starosta stawiała opory nawet wtedy, gdy nad szpitalem zawisła groźba utraty kontraktu oraz strajku pielęgniarek, które czuły się zaniepokojone zaistniałą sytuacją.
  Na koniec chcieliśmy jeszcze nawiązać do pomówień kierowanych w naszą stronę przez panią Celmer. Jest to stała taktyka stosowana przez panią Starostę. 18 października 2018 roku, na swoim oficjalnym profilu na portalu społecznościowym, o zastraszanie oskarżała burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz związanych z nim radnych, a w lutym 2016 o zastraszanie i grożenie oskarżała radnego Miasta i Gminy Sztum. Żadnej sytuacji nigdy nie zgłosiła na policję ograniczając się do pomówień i szerzenia plotek. Mając na uwadze powyższe, uważamy, iż niezbędne jest odwołanie pani Celmer ze stanowiska Starosty Sztumskiego.