Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Powiat sztumski przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin
Radni mając na uwadze ochronę konstytucyjnych praw rodzin oraz dzieci przyjęli zdecydowaną większością głosów Samorządową Kartę Praw Rodzin.
13.02.2020

Rada Powiatu


   Podczas XV sesji Rady Powiatu zdecydowaną większością głosów 10 do 7 przyjęto Samorządową Kartę Praw Rodzin. Uchwałę poparli także radni spoza PiS.
Uchwała wbrew temu, co mówili jej przeciwnicy, nie ogranicza w żadnym stopniu jednostek podległych powiatowi w ich działalności. Nie dyskryminuje i nie łamie prawa, jak próbował to przedstawić radny Dariusz Browarczyk.
Intencją wnioskodawców było wzmocnienie konstytucyjnych praw rodzin i dzieci zawartych w artykułach 18, 47, 48 ust 1, 72 ust 1.
Jak mówił radny Zbigniew Pędziwilk uchwała jest jedynie uchwałą kierunkową, mającą charakter intencyjny i nie dyskryminuje nikogo, a jedynie wzmacnia rodzinę spychaną ostatnio na margines. Karta przywołuje nienaruszalne prawa o decydowaniu rodziców o kierunku wychowania dzieci. Szkoły będą zobowiązane do zamieszczania informacji o wszystkich organizacjach pozarządowych współpracujących z daną placówką oraz realizujących tematy edukacyjne czy zajęcia poza programowe, na które rodzice muszą wyrazić zgodę.
Nie zawsze podejmujemy decyzje, które są reakcją na złe sytuacje, głosujemy uchwały, które mają sytuacjom zapobiec. Kartę traktuję jako profilaktyczną decyzję, która może nasze szkoły zabezpieczyć, czy też powstrzymać pewne negatywne zjawiska – mówił radny Piotr Stec. Czy danie rodzicom wpływu na decyzję na wychowanie dziecka jest ideologią – nie! Uczmy dzieci odpowiedzialności – kontynuował.
Karta jest reakcją na negatywne zjawiska narastające wokół szkół, przedszkoli oraz sposobie wychowania i prawidłowego rozwoju dzieci. Karta zaleca promowanie dobrych praktyk i poszanowania rodziny w przedsiębiorstwach, także podejmowanie decyzji i uchwał przez samorząd mających wspierać rodziny i przeciwdziałać przemocy w rodzinie, alkoholizmowi i narkomanii.
Wbrew opinii lewicowych środowisk jak też organizacji LGBT uchwała nie tworzy żadnych stref wymyślonych, czy ogranicza prawa kogokolwiek. Zmodyfikowana Karta Prawa Rodzin przyjęta przez sztumski samorząd ma jedynie jak mówił radny Zbigniew Pędziwilk zabezpieczyć niezbywalne prawo rodziców do decydowania o wychowaniu i sposobie kształcenia dzieci.

- Karta Praw Rodzin przyjęta przez samorząd powiatowy

Radni, którzy zagłosowali przeciw uchwale: Leszek Sarnowski (PO), Zbigniew Zwolenkiewicz, Ryszard Mazerski, Wojciech Cymerys (PSL), Teresa Skolimowska, Dariusz Browarczyk, Ludwik Butkiewicz.