Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Pierwszy odzew na apel radnych
Z apelem o ograniczenie obciążeń finansowych dla zamortyzowania skutków epidemii i przetrwania lokalnych przedsiębiorców oraz utrzymania zatrudnienia do burmistrzów i wójtów zwrócili się radni powiatowi Prawa i Sprawiedliwości.
24.03.2020  
apel Powiększ
W ubiegłym tygodniu do wszystkich włodarzy gmin powiatu sztumskiego radni powiatowi Prawa i Sprawiedliwości skierowali pismo z apelem o wprowadzenie Lokalnej Tarczy Antykryzysowej mającej ograniczyć straty i wesprzeć lokalnych przedsiębiorców w trudnym okresie ich działania oraz utrzymania zatrudnienia tak ważnego dla mieszkańców.

Na dzień dzisiejszy inicjatywę podjął sztumski samorząd proponując ulgi:
- umorzenie czynszu w lokalach dzierżawionych od miasta; umorzenie dotyczy okresu trzech miesięcy - od marca do maja br.
- odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości na okres trzech miesięcy - od marca do maja br.
Istnieje także możliwości rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu płatności należności na rzecz Miasta i Gminy Sztum o charakterze cywilno-prawnym. Dotyczy to m.in. opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Wnioski należy składać przed upływem terminu płatności i będą rozpatrywane indywidualnie.
Jak informuje burmistrz Sztumu, urząd czeka na wprowadzenie w życie aktów prawnych związanych z rządowym pakietem pomocy oraz zmianą przepisów regulujących udzielanie przez gminę pomocy dla oprzedsiębiorców
Czy w ślad za sztumskim samorządem pójdą pozostałe gminy z powiatu sztumskiego?