Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Ranking najbogatszych gmin i miast na prawach powiatu
Gmina Sztum z najniższym dochodem na 1 mieszkańca w województwie pomorskim. Wyprzedzają mniejsze gminy z naszego powiatu.
20.05.2020

Sztumskie serce
   W opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny rankingu obejmującym 2478 samorządów (od 1 stycznia gmin jest 2477) pod uwagę brano zarówno dochody własne – czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT oraz subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki unijne.

Od lat niezmiennie najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów w województwie łódzkim z dochodem na jednego mieszkańca w wysokości 44 tys. złotych za sprawą Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz największej w Polsce i Europie Elektrowni Bełchatów. Najbiedniejszą zaś jest gmina Zawadzkie w województwie opolskim – tutaj dochody wyniosły raptem 3,2 tys. zł.

W województwie pomorskim najbogatszą gminą podobnie jak w roku 2018 jest Krynica Morska z dochodem na 1 mieszkańca 23041 złotych.
W pierwszej dziesiątce znalazły się: 2. Sopot; 3. Jastarnia; 4. Łeba; 5. Kolbudy; 6. Gdańsk; 7. Gniewino; 8. Hel; 9. Gdynia; 10. Ustka.

Najbogatszą według rankingu gminą w powiecie sztumskim jest gmina Mikołajki Pom. na miejscu 69 z dochodem 5634 zł na 1 mieszkańca.
74. Gmina Stary Dzierzgoń z dochodem 5563 zł.
86. Gmina Dzierzgoń z dochodem 5306 zł.
115. Gmina Stary Targ z dochodem 4820 zł.
123. Gmina Sztum z dochodem 4496 zł, rok wcześnie na miejscu 107.

Dla porównania: miasto Malbork, znalazł się na miejscu 119. miejscu, gmina wiejska Malbork, na 108, Sadlinki na miejscu 107 rok wcześniej na 115.

Cóż się za tym stało z naszą gminą?