Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Pensja starosty wyniesie 2-krotność średniej krajowej- czyli cała prawda o zarobkach starostów
Już 18 lat temu Zbigniew Zwolenkiewicz jako starosta otrzymywał 8427, a Piotr Stec w roku 2010 pobierał 9258 zł brutto. Dziś jako radni „drą szaty” po podwyżce dla obecnego starosty.
21.05.2020


   19 maja podczas XVI sesji Rady Powiatu radni przegłosowali uchwałę regulującą wynagrodzenie Starosty Sztumskiego. Uchwała na wniosek Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Dobrosławy Frączek została pozytywnie zaopiniowana przez komisje. Za uchwałą głosowało 11 radnych, 6 było przeciwnych.

Uchwała wywołała kontrowersje wśród totalnej opozycji, z którą o dziwo od samego początku bardzo mocno współpracuje „prawicowy” radny Piotr Stec.

Przeciwnicy przyznania Staroście Sztumskiemu podwyżki uzasadniali swój sprzeciw nieodpowiednim czasem jej podjęcia, wzrostem bezrobocia, upadaniem firm, epidemią. Zwolennicy, zaś nie kryli argumentów za poparciem stosownej uchwały. Radni podkreślili rolę Starosty na czele samorządu, efekty jej pracy i współpracy. Podkreślili, że w 1,5 roku Starosta pozyskała niemal 25 milionów złotych na inwestycje drogowe, co dotychczas w trakcie ostatnich kilku kadencji nie udało się żadnemu Zarządowi w historii powiatu może województwa. W dobie kryzysu odpowiednio sprawuje władze, szybko i trafnie podejmowane są decyzje, mimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Należy podkreślić, że radny Stec obawiał się o budżet powiatu czy wytrzyma on taką podwyżkę, w tym miejscu były starosta zapomniał, że środki na wynagrodzenia są zabezpieczane w budżecie, za którym głosował w 2019 r. Jak zapewnia dział finansowy, od dnia wyboru Starosty środki były zabezpieczone na jej wynagrodzenie na najwyższym poziomie dopuszczalnym przez ustawę, ta sam praktyka była w poprzednich latach. Starosta jednak tego wynagrodzenia na wyższym poziomie nie otrzymywała.

Dlatego też dla rozwiania wątpliwości mieszkańców i okazaniu jak kształtowały się zarobki poprzednich starostów, burmistrza Sztumu oraz jednego z liderów opozycji na tle bezrobocia, średniego i najniższego wynagrodzenia w danym okresie urzędowania, przygotowaliśmy niniejszy materiał.

Dlaczego wówczas nie mieli skrupułów pobierać tak wysokich uposażeń ci, którzy dziś tak głośno protestują i są oburzeni? Jak wynika z analizy, obecna starosta zarabiała mniej niż Panowie Piotr Stec i Zbigniew Zwolenkiewicz w czasach gdy bezrobocie było dużo wyższe a minimalna płaca bardzo niska. (patrz wykresy).

Przypominamy, że Zbigniew Zwolenkiewicz już 2002 r. (osiemnaście lat temu), kiedy bezrobocie wynosiło około 20%, a średnie wynagrodzenie zaledwie 2 133 zł przy najniższej krajowej 760 zł, zarabiał 8427 zł brutto, co stanowiło 11-krotność najniższej i 4-krotność średniego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Piotra Steca sięgające 9 258 zł brutto przy wysokim bezrobociu sięgającym w Polsce nawet 16%, przy najniższej krajowej 1 276 zł, stanowiło 7-krotność najniższego i niemal 3-krotność średniego wynagrodzenia.
Dziś są tymi, którzy „drą szaty” tylko dlatego, że podniesiono wynagrodzenie staroście do 2-krotności średniego i 4-krotności najniższego wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że wraz z objęciem funkcji starosta związana skalą odpowiedzialności, otrzymała stosunkowo niskie wynagrodzenie w stosunku do innych starostów czy nawet burmistrzów. Po roku pracy, na rzecz samorządu i mieszkańców, Przewodnicząca Rady Powiatu składając wniosek o regulację wynagrodzenia, uznała za słuszne podniesienie wynagrodzenia do odpowiedniego dla starosty powiatowego poziomu, a jego zasadność podkreślili radni głosujący za uchwałą.

Wyjaśniamy również, że wbrew zamieszczonemu przez jeden z dzienników zdjęcia, (gdzie radny wręcza kwiaty Staroście), nie było kwiatów dla Pani Starosty, co jest manipulacją. Sesja odbywała się w formie zdalnej, a radni zasiadali przed ekranami swoich komputerów. Ponadto Pani Starosta nie uczestniczyła w obradach, jak poinformowała nas podczas rozmowy telefonicznej, aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, co jest konsekwencją długotrwałego uprzednio leczenia.
zestawienie


zestawienie