Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Dokumenty dot. wysokości zarobków starostów
Publikujemy uchwały o ustaleniu wynagrodzeń dla starostów sztumskich oraz porównujemy z danymi dla powiatu sztumskiego.
22.05.2020Tabela Powiększ
   Publikujemy uchwały Rady Powiatu o ustanowieniu wynagrodzeń dla poszczególnych starostów. Proszę zwrócić uwagę na kwoty oraz daty ich podjęcia i porównania z danymi makroekonomicznymi tym razem dla powiatu sztumskiego z okresu pełnienia funkcji.
O ile w poprzednim materiale porównaliśmy do wysokości bezrobocia i zarobków w Polsce, o tyle dziś zestawimy z danymi GUS dla powiatu sztumskiego.
Dane są bezwzględne i wypadają dla byłych już starostów jeszcze bardziej niekorzystnie. Zestawiając zarobki starostów ze średnim wynagrodzeniem wypłacanym w powiecie sztumskim w wysokości 1677zł, wynika, że pan Zwolenkiewicz pobierał aż 5-krotność; zaś Piotr Stec przy śr. wynagrodzeniu 2599 otrzymywał 3,5-krotność tegoż wynagrodzenia.

Tabela Powiększ
Jak widać panujące wówczas wysokie bezrobocie i niskie zarobki w powiecie sztumskim na tle kraju nie były przeszkodą do pobierania sutego i stosunkowo wysokiego wynagrodzenia. Skąd bierze się dziś takie oburzenie?
Może dlatego, że sami nie piastują tego urzędu?

Uchwały o ustaleniu zarobków:
- Zbigniew Zwolenkiewicz 2002r.
- Piotr Stec 2006r.
- Piotr Stec 2009r.
- Wojciech Cymerys 2010r.
- Wojciech Cymerys 2014r.
- Wojciech Cymerys 2018r.
- Sylwia Celmer 2018r.
- Sylwia Celmer 2020r.