Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Dotacja dla Muzeum Zamkowego
Projekt na przebudowę Przedzamcza twierdzy malborskiej znalazł się czołówce skierowanych na poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym.
15.11.2020

Zamek w Malborku


   Muzeum Zamkowe w Malborku otrzymało dotację na projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych". Projekt otrzymał bardzo wysoką ocenę ekspertów i otrzymał 15 096 969,48 zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.
Projekt zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku oraz dostosowanie ich do funkcji kulturowo-edukacyjnych (biblioteki, pracowni konserwatorskiej, pracowni digitalizacji i Centrum Badań nad dziedzictwem pokrzyżackim). Budynki gospodarcze obecnie stanowią jedne z ostatnich obiektów w zespole zamkowym, niezagospodarowanych w trakcie odbudowy zamku po II wojnie światowej. Planowana inwestycja zakłada odtworzenie ich historycznych brył z zachowaniem wszystkich reliktów dawnej zabudowy. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach I naboru projektów do Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” Programu „Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa. Do Działania 1 łącznie złożono 224 wnioski. Sumaryczna wartość złożonych projektów wyniosła ponad 2,88 mld PLN (669,1 mln EURO). W tym gronie, na trzecim miejscu znalazło się Muzeum Zamkowe w Malborku.
W ramach projektu planowana jest również realizacja programu kulturalno-edukacyjnego, kierowanego przede wszystkim do lokalnej społeczności. Zarówno w trakcie trwania robót, jak i po ich zakończeniu realizowane będą różne formy zajęć, pokazujących muzeum „od kuchni”: działanie specjalistycznych pracowni muzealnych zajmujących się na co dzień ochroną i konserwacją zbiorów.