Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Od dzisiaj bez maseczek na świeżym powietrzu
To nie koniec łagodzenia dotychczasowych przepisów.
15.05.2021

bez maseczek na świeżym powietrzu  Pod koniec kwietnia wprowadzono harmonogram łagodzenia obostrzeń, w ramach którego od dziś zniesiony jest obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Możemy nocować w hotelach, iść na zakupy do galerii czy odwiedzić muzeum.
15 maja 2021 (sobota)
Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. Co jeszcze się zmieni?

Transport zbiorowy
• 100 proc. liczby miejsc siedzących lub
• 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu)
• dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu
• maks. 50-procentowe obłożenie

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu
• z zachowaniem reżimu sanitarnego

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie
• nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
• nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
• reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport
• obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności
• zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi – limit 150 osób

Pamiętajmy jednak o przestrzeganiu zasad: dystans, dezynfekcja, maseczka, która może nas uchronić przed COVID-19.