Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Dotacje dla stowarzyszeń
Starostwo Powiatowe podpisało umowy na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi.
15.05.2021

   W dniu 12 maja 2021r. w sali Starostwa Powiatowego w Sztumie, uroczyście podpisano umowy o powierzenie realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze powiatu sztumskiego, które w ramach naboru wniosków aplikacyjnych przedstawiły najciekawsze propozycje działań na rzecz lokalnej społeczności powiatu sztumskiego.
Dotacje przyznano dla działań adresowanych do osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, umowy ze strony powiatu podpisali Starosta Powiatu Sztumskiego Sylwia Celmer oraz Członek Zarządu Adam Krupa.
Laureatami zostały:
- Stowarzyszenie do Życia przez Życie na zadanie pn. : „Kultura i rekreacja łączy nas wszystkich. Ubuntu – jestem ponieważ jesteśmy”
- Nadwiślańska Fundacja Rozwoju na zadanie pn.: „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez organizację wyjazdów do kina oraz teatru” - Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich na zadanie pn.: „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Sztumski poprzez organizację integracyjnej wycieczki do Warszawy”.