Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Ponad 9 mln dla powiatu!
Powiat sztumski z jedną z najwyższych przyznanych dotacji z rezerwy Prezesa Rady Ministrów.
26.05.2021

Starosta Powiatowy
   Z rezerwy ogólnej Premiera Mateusza Morawieckiego powiatowi sztumskiemu przyznano dotację w kwocie 9.093.600 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW nr 515 - Żuławka Sztumska. Wniosek na 95% dofinansowania na I etap Dzierzgoń — Bruk w dniu 15 stycznia złożyła Starosta Pani Sylwia Celmer.
Dotacja pozwoli powiatowi zrealizować kosztowną inwestycję bez znacznego naruszania środków własnych.
Przyznana kwota dla powiatu sztumskiego jest drugą po samorządzie gdańskim z najwyższych, jakie uzyskały samorządy w województwie pomorskim, którym w sumie z rezerwy przekazane będzie ponad 37 mln zł.

   A wracając do XXII sesji Rady Powiatu z 28 stycznia, przypomnieć należy wypowiedź radnego Zbigniewa Pędziwilka, który apelował do radnych o powstrzymanie się przed wydatkowaniem pieniędzy powiatu, zanim nie zostanie przyznana dotacja szczególnie na tak kosztowną inwestycję, której koszt pierwszego etapu szacowany jest na 9.500.000 zł.

Jak widać, pośpiech z przeznaczeniem środków powiatowych był niewskazany, a na ostatniej sesji środki można było przeznaczyć między innymi na remont drogi Waplewo-Tulice, czy inne.

Na liście znalazlo się 120 zadań, zgłoszonych przez samorządy wojewódzkie, powiatowe i miast na prawach powiatu.
* Siedem najwyższych przyznanych dotacji w skali kraju:
1. Świnoujście - Utrzymanie rzecznych przepraw promowych 25.000.000 zł.
2. Warszawa - Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - kontynuacja prac 19.044.200 zł.
3. Województwo Śląskie - Przebudowa DW nr 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW nr 942 15.793.100 zł.
4. Tarnobrzeg - Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega 11.763.100 zł.
5. Radom - Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - etap II 9.963.900
6. Gdańsk - Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu DK nr 7 - Etap I odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów 9.211.700 zł.
7. Powiat sztumski - Przebudowa DP nr 2936G na odcinku DW nr 515 - Żuławka Sztumska 9.093.600 zł.