Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Kolejne dotacje na remonty dróg
Samorządy z powiatu sztumskiego otrzymały blisko 7 mln zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
28.05.2021

Pomorski Urząd Wojewódzki
   W czwartek 27 maja Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał z samorządami powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego umowy o dofinansowaniu z RFRD inwestycji drogowych. Oba samorządy otrzymały z funduszu w sumie 9.590.652 zł na realizację własnych zadań.
Z czego samorządy powiatu sztumskiego otrzymały - 6.797.113 zł :
gmina Dzierzgoń – 510.773 zł, dofinansowanie 50 proc. (przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu, dł. 0,47 km);
gmina Dzierzgoń – 428.779 zł, dofinansowanie 50 proc. (przebudowa drogi gminnej Jasna - Bągart w kierunku Bągart II, dł. 0,85 km);
gmina Mikołajki Pomorskie – 466 626 zł, dofinansowanie 50 proc. (remont drogi gminnej Pierzchowice – Mirowice, dł. 2,98 km);
gmina Sztum - 1.626.042 zł, dofinansowanie 50 proc. (przebudowa drogi gminnej nr 218024G ul. Nowowiejskiego i drogi gminnej nr 218009.G ul. Gdańska w Sztumie, dł. 0,71 km);
powiat sztumski – 1.547.255 zł, dofinansowanie 50 proc.(remont dróg powiatowych nr 3105G, 3129G oraz 3133G - poprawa bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla, dł. 4,30 km);
powiat sztumski – 2.217.638 zł, dofinansowanie 50 proc. (przebudowa dróg powiatowych nr 3119G, 3129G, 3162G, 3165G, 3129G, 3175G - poprawa bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla, dł. 3,33 km) – obie umowy zostaną podpisane w terminie późniejszym ze względu na trwające procedury odstępstw od projektów i związaniem z nimi pozwoleń na budowę.

Wbrew sugestiom polityków opozycji podpisane umowy świadczą o woli współpracy rządu ze wszystkimi samorządami.

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest kontynuacją Funduszu Dróg Samorządowych i od jego powstania, dzięki dotacjom na łączną kwotę 600 mln zł samorządy województwa pomorskiego zrealizowały 502 zadania, w ramach których zbudowano lub zmodernizowano 842,33 km dróg różnej kategorii.
W zeszłym roku wykonano wszystkie inwestycje z listy podstawowej oraz rezerwowej. To oznacza, że zagospodarowaliśmy 100 procent funduszy przeznaczonych dla Pomorskiego – mówił Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.
W spotkaniu, które odbyło się w sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku, uczestniczył również poseł Kazimierz Smoliński.