Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Podsumowanie połowy kadencji
Inwestycje na ponad 55 mln zł w pierwszej połowie kadencji — Starosta Sztumski wraz z radnymi podsumowali dotychczasowe dwa i pół roku pracy na rzecz powiatu.
29.05.2021

Starosta Powiatowy
   Rekordowa kwota ponad 55.300.000 zł na inwestycje, w tym blisko 53.000.000 zł pozyskanych zewnętrznych środków wydają się historycznymi kwotami, jakie pozyskał i przeznaczył na różne przedsięwzięcia w tak krótkim czasie powiat sztumski. I wydaje się, że 100 mln zł, o których była mowa do końca kadencji jest w zasięgu ręki, czy tak się stanie, czas pokaże.
Pierwsze dwa i pół roku były pracowite, choć początkowo nie było tego tak widać to teraz mamy rezultaty, które chcemy mieszkańcom powiatu zaprezentować – mówi Starosta Sylwia Celmer. Ostatni rok pokrzyżowała pandemia koronawirusa, która wymusiła zmianę działania i priorytety. Walka z COVID-19 i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu nie przysłoniła nam przyjętych wcześniej celów.
  Dzięki wsparciu grupy radnych udało się, w tak krótkim czasie pozyskać myślę rekordową kwotę ponad 55 mln zł z różnych programów oraz źródeł i przeznaczyć w znacznej mierze, bo aż blisko 38 mln zł na drogi, ale nie tylko – kontynuuje starosta.
Niemal 8 mln zł przeznaczone zostało na zdrowie. Dzięki naszemu zaangażowaniu i wsparciu wyremontowany został cały blok operacyjny w sztumskim szpitalu, podnosząc standard i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów, a także powstała tak potrzebna rehabilitacja kardiologiczna. W czasie pandemii ważne wsparcie finansowe otrzymał szpital oraz spółka „Karetki sztumskie”.
Wydano ponad 9,6 mln zł w ramach różnych programów w edukację oraz placówki, gdzie zainwestowane zostaną, chociażby pompy ciepła czy windy.

Starosta Sylwia Celmer mówi o kolejnych planach, jakie w drugiej połowie kadencji powiat miałby realizować. Należą do nich Dom Samotnej Matki oraz przygotowanie projektu budowy basenu w systemie pasywnym, o którym jak pamiętamy mowa była w czasie kampanii, gdzie między innymi odbywać miałyby się zajęcia szkolne, czy rehabilitacyjne. Planowany jest również remont Zakładu Opieki Długoterminowej przy sztumskim szpitalu.

Należy też przypomnieć bezpośrednie zaangażowanie radnych Prawa i Sprawiedliwości w największy projekt inwestycyjny, jakim niewątpliwie jest budowa obwodnicy Sztumu. Dzięki czemu znaczna część pojazdów szczególnie ciężarowych nie będzie wjeżdżała do miasta, co znacząco przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i jakości powietrza.