Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Ankieta dotycząca wody i PWiK-u
Mieszkańcy mogą wyrazić opinię na temat jakości wody, działania wodociągów oraz funkcjonowania spółki PWiK.
07.01.2022

Program transformacji energetycznej gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Sztum

  Władze samorządowe Sztumu oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przygotowują dokument pn. „Program transformacji energetycznej gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Sztum”. Dlatego też zwracają się do mieszkańców Sztumu z prośbą o wypełnienie ankiety i podzielenie się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz oczekiwaniami względem gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum. Wyniki ankietyzacji są anonimowe i będą wykorzystywane w procesie formułowania dokumentu oraz pozwolą określić Państwa potrzeby.
Do udziału w badaniu zachęcamy osoby dorosłe i młodzież powyżej 16 roku życia.

Ankietę można wypełnić w terminie do 18 stycznia 2022 r.

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w ankiecie. Mamy nadzieję, że dzięki temu PWiK nie tylko przejdzie pozytywnie transformację energetyczną, lecz znacząco poprawi się jakość sztumskiej wody. A przy tym samorząd dodatkowo nie sięgnie głębiej do kieszeni mieszkańców.
Ankietę można wypełnić elektronicznie, klikając w link:   ANKIETA