Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Dobre wiadomości dla kierowców jeżdżących w kierunku Elbląga.
Projekt przewiduje powstanie nowej nawierzchni przystosowanej do ruchu ciężkich pojazdów oraz powstanie również ścieżka pieszo-rowerowa.
12.01.2022



GDDKiA

   Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dostosowanie parametrów do wymaganej klasy technicznej – m.in. poprzez przystosowanie nawierzchni do obciążeń do 11,5 t/oś. Rozbudowa obejmie ok. 10,2 km drogi krajowej od granic administracyjnych Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko mazurskim, z wyłączeniem wcześniej przebudowanego skrzyżowania w Królewie Malborskim.
Na trasie zostaną przebudowane skrzyżowania, skorygowane łuki poziome, spadki poprzeczne, przebudowany system odwodnienia i zbiorników retencyjnych. Ponadto zostaną przebudowane przepusty pod drogą krajową.
Na całej długości odcinka zostanie zbudowana lub przebudowana ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscem postoju oraz kanał technologiczny. Prace budowalne przewidują również przebudowę kolidującej z inwestycją infrastrukturą techniczną.