Wiadomości   

Strona główna           Kontakt

Dyspensa
Wskazania biskupa elbląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem.
26.04.2020

de


W uzupełnieniu do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r. podaję co następuje:

MSZA ŚWIĘTA
1. Udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do 24 maja br. następującym kategoriom osób:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem
Pozostających w domu zachęcam do korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej niedzielnej Mszy świętej.
2. Prawo Kościoła w Polsce zezwala na przyjmowanie Komunii św. na rękę. Wyciągamy lewą otwartą dłoń. Kapłan lub szafarz kładzie na nią Komunię św. Wówczas prawą dłonią bierzemy Ciało Pańskie do ust, spożywamy na miejscu i dopiero odchodzimy.

Dla wiernych, którzy jednak chcą uczestniczyć we Mszy św. transmisje będą w TVP.