Zamknij
Przygotowanie i prowadzenie zajęć z języka hiszpańskiego
StPr/23/0523
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 4 242 PLN

obsługa magazynu
StPr/23/0524
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 23,5 PLN

Przygotowanie do spawania Sczepianie Spawanie
StPr/23/0510
data rozpoczęcia pracy od 20.11.2023
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Kontakt z uczniami, Pomoc w organizacji zajęć warsztatów, Przyjm owanie uczniów, Przygotowywanie dokumentacji
StPr/23/0488
data rozpoczęcia pracy od 06.11.2023
wynagrodzenie od od 1 800 PLN

Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci
StPr/23/0483
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2023
wynagrodzenie od od 23,5 PLN

szczegółowe informacje na stronie: www.dobor.pomorska.policja.gov.pl
StPr/23/0486
data rozpoczęcia pracy od 31.01.2024
wynagrodzenie od od 5 325 PLN

Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci
StPr/23/0485
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2023
wynagrodzenie od od 23,5 PLN

Prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwolnieniem pracowników Policji oraz dokumentacji emerytalnej funkcjonariuszy Przygotowywanie projektów rozkazów i decyzji Komendanta Sporządzanie wniosków awansowych funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe, medale i odznaczenia państwowe Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań Realizacja przedsięwzięć mających na celu doskonalenie struktur organizacyjnych funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy tj. rozkazy organizacyjne, regulaminy, etaty Zagadnienia związane z doskonaleniem zawodowym policjantów m.in. opracowywanie planu szkoleń, organizowanie i nadzorowanie szkoleń w ramach grup szkoleniowych Koordynowanie budżetu Komendy w ramach grupy 8-szkolenie i wychowanie wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy w Komendzie i prowadzenie dokumentacji, w tym zakresie Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie przygotowań obronnych Archiwizowanie dokumentów zakończonych i przekazywanie ich do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Sztumie
StPr/23/0474
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2024
wynagrodzenie od od 4 022,32 PLN

prowadzenie zajęć i lekcji hiszpańskiego organizowanie warsztatów kulturoznawczych
StPr/23/0470
data rozpoczęcia pracy od 25.10.2023
wynagrodzenie od od 25 PLN

obsługa poczty, praca w UPW, przyjmowanie i wydawanie przesyłek listowych, paczek
StPr/23/0469
data rozpoczęcia pracy od 16.10.2023
wynagrodzenie od od 1 800 PLN