Zamknij

Starszy Inspektor

Nr oferty: StPr/23/0474Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Sienkiewicza 7, 82-400 Sztum, powiat: sztumski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwolnieniem pracowników Policji oraz dokumentacji emerytalnej funkcjonariuszy Przygotowywanie projektów rozkazów i decyzji Komendanta Sporządzanie wniosków awansowych funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe, medale i odznaczenia państwowe Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań Realizacja przedsięwzięć mających na celu doskonalenie struktur organizacyjnych funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy tj. rozkazy organizacyjne, regulaminy, etaty Zagadnienia związane z doskonaleniem zawodowym policjantów m.in. opracowywanie planu szkoleń, organizowanie i nadzorowanie szkoleń w ramach grup szkoleniowych Koordynowanie budżetu Komendy w ramach grupy 8-szkolenie i wychowanie wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy w Komendzie i prowadzenie dokumentacji, w tym zakresie Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie przygotowań obronnych Archiwizowanie dokumentów zakończonych i przekazywanie ich do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Sztumie
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.01.2024
Wynagrodzenie brutto: od 4 022,32 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Uprawnienia:
  • obsługa komputera
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • wyższe (w tym licencjat)
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: Znajomość prawa pracy i prawa administracyjnego Umiejętność w zarządzaniu zasobami ludzkimi WYMAGANIA POŻĄDANE: Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku ds. kadr Umiejętność pracy w zespole Samodzielność, komunikatywność Wysoka kultura osobista Znajomość przepisów i aktów prawnych/ ustawa o Policji, ochronie informacji niejawnych Samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji /Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Sienkiewicza 7, 82-400 Sztum, powiat: sztumski, woj: pomorskie
    Osoba do kontaktu: Ewa Gilecka
    Numer telefonu: 477435681
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny Kopie dokumentó potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświ
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: telefon
    szczegółowe informacje na stronie: www.dobor.pomorska.policja.gov.pl
    StPr/24/0041
    data rozpoczęcia pracy od 24.04.2024
    wynagrodzenie od od 5 325 PLN

    Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych i pozostałych pomieszczeniach znajdujących się w Urzędzie oraz na terenie znajdującym się przed budynkiem Urzędu, Wyposażanie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki higieny, Usuwanie zgromadzonych odpadków i opróżnianie koszy na śmieci,
    StPr/24/0015
    data rozpoczęcia pracy od 25.01.2024
    wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

    pomocnik piekarza - przy wypiekaniu pieczywa
    StPr/24/0035
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2024
    wynagrodzenie od od 4 500 PLN

    Prace porządkowe, odśnieżanie, zamiatanie liści, koszenie na terenie zakładu. Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym budynków oraz wyposażenia zakładu
    StPr/24/0032
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2024
    wynagrodzenie od od 2 200 PLN

    - Utrzymanie porządku w magazynie, dbanie o sprzęt, - Przyjmowanie i wydawanie towarów
    StPr/24/0018
    data rozpoczęcia pracy od 25.01.2024
    wynagrodzenie od od 4 242 PLN

    Nauczanie języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcące, technikum).
    StPr/24/0013
    data rozpoczęcia pracy od 15.01.2024
    wynagrodzenie od od 4 550 PLN

    - Prowadzenie składanie akt w KPP w Sztumie - Udostępnianie materiałów oraz udzielanie informacji na podstawie zasobu składnicyupoważnionym osobom i instytucjom - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kat. "B", "BE" "Be" - Prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami - Obsługa sekretariatu w zastępstwie nieobecności pracownika sekretariatu
    StPr/24/0014
    data rozpoczęcia pracy od 02.02.2024
    wynagrodzenie od od 4 242 PLN

    przeprowadzanie rozliczeń międzybankowych przeprowadzanie rozliczeń kartowych wprowadzanie danych do systemów współpraca z innymi komórkami banku
    StPr/24/0008
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2024
    wynagrodzenie od od 4 600 PLN

    - Opracowywanie opinii o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - Sporządzanie diagnoz psychofizycznych dziecka - Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym - Udział w okresowych posiedzeniach oceny sytuacji dziecka - Prowadzenie terapii, konsultacji i poradnictwa z osobami sprawującymi pieczę i dziećmi - Znajomość przepisów w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
    StPr/24/0005
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2024
    wynagrodzenie od od 4 242 PLN

    szczegółowe informacje na stronie: www.dobor.pomorska.policja.gov.pl
    StPr/24/0007
    data rozpoczęcia pracy od 04.03.2024
    wynagrodzenie od od 5 325 PLN